Quan hệ với em người yêu cũ là chị dâu trong lần về quê Tsubasa Hachino, cô gái đau thế, chứ đau nữa cô gái cũng khtôi dám giận tôi, có người đàn tôi nào, có người tôi nào nhìn thấy cô gái tôi trần truồng run rẩy, rên rỉ sướng khoái với người đàn tôi khác trên chính chiếc giường của tôi mà còn bình tĩnh được đâu, tôi khtôi đánh chết cô gái luôn tại chỗ đã là may mắn lắm rồi, đã là tôi kiềm chế lắm rồi, nhưng tôi ơi, phịch nhau cùng người yêu cũ Tsubasa Hachino cô gái của tôi, người cô gái tào khang của tôi khtôi biết được người đó là tôi ạ, cô gái nghĩ đó là tôi, là chính tôi đã cho cô gái giây phút thần tiên, thăng hoa của tình dục như vậy, tại…

Quan hệ với em người yêu cũ là chị dâu trong lần về quê Tsubasa Hachino

Quan hệ với em người yêu cũ là chị dâu trong lần về quê Tsubasa Hachino